Екипът на Детска градина „Калина Малина“ е изграден от професионалисти. Учителите са с необходимото висше образование и професионална квалификация. Помощник-възпитателите също са с професионална квалификация по професия „Помощник-възпитател“.

През учебната 2023/2024 година, учителите и помощник-възпитателите по групи са:

Първа група – Изабела Пенева, Елена Костадинова, Румяна Теофилова, Мая Тодоринова

Втора група – Зорница Атанасова, Нина Рашева, Искра Пешева

Трета група – Моника Дикова, Божана Гълъбова, Катя Петрова

Четвърта група – Росица Лозанова, Мария Йорданова-Колева, Силвана Кирилова

В яслата работят медицински сестри: Лидия Ценкова, Йорданка Петрова, Ваня Алексиева и помощник-възпитатели: Ваня Цветкова и Магдалена Петрова.

В една детска градина има и друг персонал, който е важен за отглеждането на децата:

Десислава Кръстева – домакин

Галя Петрова – готвач

Десислава Петрова – помощник – готвач

Павел Рангелов – огняр

Директор на детската градина:

Десислава Борисова